Välkommen till Landsbygdspartiets hemsida

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Landsbygdspartiet oberoendes politik. Varje människa har förmågan att skapa och ta ansvar för sig själv och för andra. Landsbygdspartiet oberoende vill inom sitt parti samla medlemmar som gemensamt vill främja en god utveckling i alla delar av Luleå kommun till gagn för alla som lever och verkar här.  Vi ska representera alla som vill ha en fungerande landsbygd oberoende av politisk hemvist. Eftersom vi anser att inget av de etablerade partierna stödjer landsbygden och landsbygdens människor i den utsträckning som är nödvändigt för utveckling anser vi att ett parti som vill arbeta för omfattande och långtgående förändringar behövs.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Erland Nilsson ordf.